Đang tải...
Tư Vấn 1
0867812366 (Học ôtô - Cô Nhung)
Tư Vấn 2
0918374647 (Học xe máy A1 - Cô Chiến)
Tư Vấn 1
0867812366 (Học ôtô - Cô Nhung)
Tư Vấn 2
0918374647 (Học xe máy A1 - Cô Chiến)

Lịch - danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch kiểm tra xét tốt nghiệp tháng 6 + 7 năm 2024


Tháng 06/2024:
        + Ngày 02 kiểm tra xét tốt nghiệp hạng D - khóa 02 và học viên hoàn thiện DAT các khóa trước.
        + Ngày 29+30 thi tốt nghiệp hạng B11 - khóa: 03+04 và học viên hoàn thiện DAT các khóa trước.
Tháng 07/2024:
        + Ngày 06+07 kiểm tra xét tốt nghiệp hạng B2 - khóa: 05+06+07+08 và học viên hoàn thiện DAT các khóa trước.
 

Bài viết liên quan

Scroll To Top